ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : GSTEEL

0.09
เปลี่ยนแปลง (%): - (-%)
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) : 0
ปรับปรุงเมื่อ : 18 ก.ย. 2563 09:30
ข่าวล่าสุด

แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit
คลิกที่นี่

รายงานประจำปี

2563

งบการเงิน

ไตรมาส 2 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2 2563

อีเมล์รับข่าวสาร

เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุด ท่านสามารถฝากอีเมล์ของท่านเพื่อรับการแจ้งข่าวสารอัตโนมัติ

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : (02) 267-8222 Ext 1229 และ 1438
E-mail : IR@gsteel.com