ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา 13 : 30 น. ห้องแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500