รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1/07/2563 ประเภท : XM
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 14,461,489,473 49.99%
2. M-Power TT Ltd. 4,571,096,822 15.80%
3. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2,025,246,897 7.00%
4. บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จำกัด 567,312,699 1.96%
5. บริษัท ดีสินชัยสตีล จำกัด 566,056,684 1.96%
6. นายนิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์ 444,682,520 1.54%
7. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 432,208,900 1.49%
8. นายณัฐพล จุฬางกูร 402,878,400 1.39%
9. นายกฤษนันทร์ เกวลี 276,463,000 0.96%
10. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 273,095,200 0.94%
  ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 4,908,234,837 16.97%
  จำนวนหุ้นรวม 28,928,765,432 100.00%