ผู้บริหาร

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ

กรรมการผู้มีอำนาจ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะบริหาร

นายยาสึฮิโระ ซากาโมโต้

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการปฏิบัติการ / คณะบริหาร

นายโทชิคาซึ มุไคยามะ

หัวหน้าสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และวางแผนองค์กร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด / คณะบริหาร

นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการปฏิบัติการ

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการผู้มีอำนาจ / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน / คณะบริหาร