ช่องทางการร้องเรียน

กรณีเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร

กรณีเรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร

ช่องทางที่ 1

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
02-634-2222 ต่อ 1241, 1242
หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ช่องทางที่ 2

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร (Human Resource and Administration Department)
038-869-323 ต่อ 4111
ตู้รับคำร้องเรียน ที่ตั้ง
หน้าบริเวณทางเข้าของโรงงาน และ สำนักงานใหญ่
หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ (Compliance Department)
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-634-2222 ต่อ 5995

แบบฟอร์มช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

คุณสามารถแนบไฟล์ .doc, .docx, .zip, and .pdf เพื่อให้ข้อมูล

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้