ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

88 ชั้น 18 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : (02) 267-8222 ต่อ 1229

แบบฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้