ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : GSTEEL
0.09 THB
ปรับปรุงเมื่อ :
เปลี่ยนแปลง -
เปลี่ยนแปลง (%) -
วันก่อนหน้า 0.09
ราคาเปิด -
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 0
ช่วงราคาระหว่างวัน - - -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.09 - 0.09
ปรับปรุงเมื่อ :